Onosai le ita. O mea lelei e alu le taimi. - E leai se igoa

Onosai le ita. O mea lelei e alu le taimi. - E leai se igoa

Avanoa

Onosai le ita. O mea lelei e alu le taimi.
- Faalilolilo

Atonu foi e te Fia