Fai aua na latou fai mai e te le mafaia. - E leai se igoa

Fai aua na latou fai mai e te le mafaia. - E leai se igoa

Avanoa

Fai aua na latou fai mai e te le mafaia.
- Faalilolilo

Atonu foi e te Fia