Tulai i aso uma ma ia faafetai mo le olaga. - E leai se igoa

Tulai i aso uma ma ia faafetai mo le olaga. - E leai se igoa

Avanoa

Tulai i aso uma ma ia faafetai mo le olaga.
- Faalilolilo

Atonu foi e te Fia