Fai i aso uma lau aliʻi. - Ioane Laupapa

Fai i aso uma lau aliʻi. - Ioane Laupapa

Avanoa

Fai i aso uma lau aliʻi.
- Ioane Laupapa

Atonu foi e te Fia