Afai e mafai ona e miti i ai, e mafai ona e faia. - Walt Disney

Afai e mafai ona e miti i ai, e mafai ona e faia. - Walt Disney

Avanoa

Afai e mafai ona e moemiti, e mafai ona e faia.
- Walt Disney

Atonu foi e te Fia